Universitatea Stefan cel Mare Suceava Facultatea de Silvicultura Suceava Facultatea de Silvicultura Suceava - Homepage Facultatea de Silvicultura Suceava - Contact Facultatea de Silvicultura Suceava - Harta site-ului Facultatea de Silvicultura Suceava - English version
Despre noi Forme de studiu Cercetare Evenimente Alumni


Admitere > Admitere Masterat

domeniul: SILVICULTURA
    durata studiilor: 2 ANI (4 semestre)
forma de invatamant: cu frecventa
Programe de studiu ACREDITATE - document acreditare


   Specializari:

        Managementul activitatilor din domeniul forestier (MADF)
        Conservarea biodiversitatii si managementul ecosistemelor (CBME)

Locuri MADF: 50 de locuri

Locuri CBME: 50 de locuri


   Concursul de admitere consta in:

- Proba 1: interviu (proba orala) *                                                20%
- Proba 2: media generala a examenului de diploma/licenta       80%

Criteriul de departajare in cazul mediilor egale - media ponderata a anilor de studiu.

* Proba orala consta intr-un interviu in care candidatii vor argumenta alegerea facuta si vor dezvolta, tinand cont de planul de invatamant, o schita a unei posibile lucrari de dizertatie.
Interviul va fi sustinut de fiecare candidat in ziua inscrierii.


    Taxe

Taxa de inscriere la admitere: 225 lei
Taxa de inmatriculare: 150 lei
Taxa de scolarizare, pentru locurile in regim cu taxa: 3900 lei/an, platibila in patru transe.
Avansul din taxa de scolarizare ce trebuie platit la inmatriculare: 500 lei

Obs. Un candidat declarat admis poate beneficia de finantare de la bugetul de stat o singura data pentru durata ciclului universitar de masterat.
 
Nota: La admiterea in ciclul de studii universitare de masterat pot candida absolventii cu diploma de licenta ai ciclului de studii universitare de licenta (conform Legii nr. 288/2004), precum si absolventii cu diploma de licenta sau echivalenta, ai studiilor universitare de lunga durata (conform Legii 84/1995), cetateni romani si cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene in aceleasi conditii prevazute de lege pentru cetatenii romani, inclusiv in ceea ce priveste taxele de scolarizare.


  Planul de invatamant


   Informatii suplimentare referitoare la acest program de studiu

Sistemul actual din invatamantul superior silvic ia in considerare urmatoarele potentiale pozitii de angajare in functie de nivelul de pregatire academica absolvit:

 • programe de masterat:
  • specialisti de nivel superior in institutiile si organizatiile din domeniul forestier,
  • specialisti silvici in institutii guvernamentale,
  • coordonatori ai procesului de activitate in firmele de exploatare si industrializare a lemnului,
  • cercetatori,
  • cadre didactice in invatamantu preuniversitar;
 • doctorat:
  • cadre didactice in institutii de invatamantu superior,
  • in functii cu grad mare de responsabilitate din institutiile guvernamentale, manageri (conducatori, directori, coordonatori) de firme si intreprinderi de specialitate.Facultatea de Silvicultura Suceava - Homepage Facultatea de Silvicultura Suceava - Homepage Facultatea de Silvicultura Suceava - Erasmus information package
Facultatea de Silvicultura Suceava - Homepage
Viva FM
Impact FMCopyright © 2010-2020 Facultatea de Silvicultura Suceava. Toate drepturile rezervate.
Site dezvoltat de Ciprian Palaghianu .