Universitatea Stefan cel Mare Suceava Facultatea de Silvicultura Suceava Facultatea de Silvicultura Suceava - Homepage Facultatea de Silvicultura Suceava - Contact Facultatea de Silvicultura Suceava - Harta site-ului Facultatea de Silvicultura Suceava - English version
Despre noi Forme de studiu Cercetare Evenimente Alumni


Admitere > Admitere Ecologie si Protectia Mediului, studii de licenta

domeniul fundamental: Stiinte ale naturii
domeniul de licenta: Stiinta mediului

specializarea: ECOLOGIE SI PROTECTIA MEDIULUI
durata studiilor: 3 ani
specializare ACREDITATA - document acreditare

   Admiterea consta in CONCURS DE DOSARE.

Locuri*: 30 de locuri fără taxă + 15 cu taxă

+ 5 locuri bugetate pentru români de pretutindeni


* din care 1 loc pentru candidații de etnie rroma (loc în comun ambelor programe de licență), 1 loc pentru candidații din sistemul de protecție socială sau cu dizabilități și 1 loc pentru candidații absolvenți ai liceelor din mediul rural .

Numărul de locuri bugetate (fără taxă) include 5 locuri susținute de universitate din venituri proprii, pentru primii 5 studenți înmatriculați cu taxă care vor primi o bursă în valoare egală cu taxa de școlarizare dacă nu au beneficiat de un loc bugetat la un alt program de licență.


   Stabilirea mediei de admitere se face in functie de cele mai mari doua note de la probele scrise ale examenului de bacalaureat:

- Proba 1 - nota cea mai mare obţinută la probele scrise ale examenului de bacalaureat    50%
- Proba 2 - a doua notă dintre notele obţinute la probele scrise ale ex. de bacalaureat, în ordine descrescătoare 50%

Nota: Media minima de admitere la studiile universitare de licenta nu poate fi mai mica decât 5 (cinci).
Criteriul de departajare in cazul mediilor egale: media examenului de bacalaureat.


    Taxe

Taxa de inscriere la admitere: 225 lei
Taxa de inmatriculare: 150 lei
Taxa de scolarizare, pentru locurile in regim cu taxa: 3300 lei/an, platibila in patru transe.
Avansul din taxa de scolarizare ce trebuie platit la înmatriculare: 500 lei

Obs. Un candidat declarat admis poate beneficia de finantare de la bugetul de stat o singura data pentru durata ciclului universitar de licenta.
     
    Planul de invatamant


   Informatii suplimentare referitoare la acest program de studiu

Programul de studii Ecologie si protectia mediului asigura certe posibilitati de intelegere si aprofundare a notiunilor fundamentate stiintific referitoare la procesele majore ce influenteaza calitatea solului, aerului si a resurselor de apa si, in acelasi timp, ofera instrumentele practice pentru aplicarea celor mai eficiente metode de conservare si gestionare pe termen lung a ecosistemelor, la toate nivelurile de organizare a materiei.
Prin structurarea corespunzatoare a planului de invatamant, programul de studii Ecologie si protectia mediului isi propune indeplinirea urmatoarelor obiective principale:
 • dezvoltarea cunoasterii in domeniul stiintelor fundamentale in scopul aplicarii ca instrument de baza pentru investigarea ecosistemelor si pentru managementul resurselor acestuia;
 • intelegerea proceselor fundamentale ale vietii plantelor si animalelor, precum si a relatiilor ce se stabilesc intre acestea;
 • cunoasterea si aplicarea celor mai eficiente metode de protectie integrata a mediului in concordanta cu principiile de baza ale reconstructiei ecologice a arealelor degradate;
 • dezvoltarea unor deprinderi, aptitudini si atitudini manageriale in domeniul calitatii mediului ambiant, precum si a capacitatii de a realiza si interpreta analize economice specifice;
 • dezvoltarea abilitatilor pentru conceperea si implementarea unor proiecte de protectie a mediului;
 • insusirea si verificarea eficientei transpunerii in practica a legislatiei privind implementarea politicilor de mediu la nivel local, national sau global.

    Prin competentele dobandite, se evidentiaza, structurate pe domenii extinse,  urmatoarele activitati pe care le pot desfasura specialistii ecologi absolventi ai acestui program de studii:

 • in domeniul stiintific: cercetarea modificarilor de mediu, activitati de monitoring integrat al biosistemelor, cercetare stiintifica in institute de specialitate in biologie si protectia mediului, in dezvoltarea biotehnologiilor;
 • in domeniul tehnologic: implementarea tehnicilor de conservare a ecosistemelor, controlul surselor de poluare, inregistrarea si controlul modificarilor de mediu, activitati desfasurate in laboratoare de protectia mediului pentru silvicultura, agricultura, industrie, zootehnie, medicina umana si veterinara, in laboratoarele de protectia plantelor sau cele pentru controlul calitatii produselor alimentare si agricole;
 • la nivel institutional: evaluarea riscului ecologic si implementarea sistemelor de suport decizional pentru probleme de ecologie in intreprinderi si primarii, in agentiile de protectie a mediului, activitate de consultanta de specialitate in cadrul fundatiilor, publicatiilor si organizatiilor neguvernamentale de mediu;
 • in invatamant: profesori de specialitate in institutiile de invatamant gimnazial, preuniversitar si universitar.
    Posibilitatile de profesare, conform clasificarii ocupatiilor din Romania (COR), sunt, in principal, urmatoarele:
 • analist ecolog,
 • ecolog,
 • consilier ecolog,
 • expert ecolog,
 • inspector de specialitate ecolog,
 • referent de specialitate ecolog,
 • analist de mediu,
 • manager al sistemelor de management de mediu,
 • auditor de mediu,
 • monitor mediu inconjurator,
 • inspector pentru conformare ecologica,
 • cercetator in ecologie si protectia mediului,
 • asistent cercetare in ecologie si protectia mediului,
 • cadru didactic in invatamantul preuniversitar si universitar.


Facultatea de Silvicultura Suceava - Homepage Facultatea de Silvicultura Suceava - Homepage Facultatea de Silvicultura Suceava - Erasmus information package
Facultatea de Silvicultura Suceava - Homepage
Viva FM
Impact FMCopyright © 2010-2020 Facultatea de Silvicultura Suceava. Toate drepturile rezervate.
Site dezvoltat de Ciprian Palaghianu .