Universitatea Stefan cel Mare Suceava Facultatea de Silvicultura Suceava Facultatea de Silvicultura Suceava - Homepage Facultatea de Silvicultura Suceava - Contact Facultatea de Silvicultura Suceava - Harta site-ului Facultatea de Silvicultura Suceava - English version
Despre noi Forme de studiu Cercetare Evenimente Alumni


Admitere > Acte necesare inscrierii


    Acte necesare inscrierii la studiile de LICENTA ZI si ID (Silvicultura si EPM):

  cerere de inscriere tip
  diploma de bacalaureat in original sau adeverinta (pentru promotia absolventa in anul concursului, daca nu a fost eliberata diploma);
  foaie matricola de la liceu in original;
  certificatul de nastere in original;
  buletin/carte de identitate;
  adeverinta medicala tip;
  2 fotografii de 3 x 4 cm;
  chitanta de plata a taxei de inscriere la concurs;
  adeverinta din care sa rezulte calitatea de student / absolvent / exmatriculat cu precizarea numarului de semestre finantate de la buget si numarul de semestre in care a beneficiat de bursa - doar ptr. studentii care urmeaza sau au urmat un al doilea program de studii de licenta;
  candidaţii proveniţi din categoria persoanelor cu dizabilităţi vor depune la dosarul de candidatură şi formularul A5 eliberat de medicul de specialitate, în baza diagosticului stabilit, sau certificatul de încadrare în grad de handicap, după caz

    Acte necesare inscrierii la studiile de MASTERAT :

  cerere de inscriere tip
  diploma de bacalaureat in original
  diploma de licenta, in original;
  foaia matricola de la facultate sau suplimentul de la diploma de licenta in original;
  certificatul de nastere in original;
  buletin/carte de identitate;
  adeverinta medicala tip;
  2 fotografii de 3 x 4 cm;
  chitanta de plata a taxei de inscriere la concurs;
  adeverinta din care sa rezulte calitatea de student / absolvent / exmatriculat cu precizarea numarului de semestre finantate de la buget si numarul de semestre in care a beneficiat de bursa - doar ptr. studentii care urmeaza sau au urmat un al doilea program de studii de masterat;
  candidaţii proveniţi din categoria persoanelor cu dizabilităţi vor depune la dosarul de candidatură şi formularul A5 eliberat de medicul de specialitate, în baza diagosticului stabilit, sau certificatul de încadrare în grad de handicap, după caz

Pentru detalii si precizari suplimentare legate de actele necesare consultati linkul USV > Regulamentul de admitere

La inmatriculare, candidatii admisi pe locurile finantate de la bugetul de stat au obligatia sa depuna diploma de bacalaureat (pentru candidatii la studiile de licenta), diploma de licenta si foaia matricola de la facultate (pentru ciclul universitar de masterat) in original sau suplimentul de la diploma de licenta, in original. Neprezentarea diplomelor, in original, din vina exclusiva a candidatului admis, in termenul stabilit, duce la pierderea locului finantat de la buget.

Facultatea de Silvicultura Suceava - Homepage Facultatea de Silvicultura Suceava - Homepage Facultatea de Silvicultura Suceava - Erasmus information package
Facultatea de Silvicultura Suceava - Homepage
Viva FM
Impact FMCopyright © 2010-2020 Facultatea de Silvicultura Suceava. Toate drepturile rezervate.
Site dezvoltat de Ciprian Palaghianu .