home       contact       harta site      english     

Zona studiata :

Zona de studiu propusă se referă la cea mai mare parte a unităţii geomorfologice Podişul Sucevei (PS), definită, conform cu figura urmatoare, între limitele:
- la Nord: graniţa de stat cu Ucraina,
- la Vest şi Sud: limita estică a Obcinilor Bucovinei şi râul Moldova până la confluenţa cu râul Siret,
- la Est: râul Siret