home       contact       harta site      english     

Obiective generale si specifice ale proiectului

Obiectivele generale ale proiectului se pot structura, pe categorii de rezultate:
- elaborarea unei metode noi, unitare, de cartare a formelor de degradare;
- crearea unei baze de date georeferentiate a degradarii solului;
- elaborarea unor tehnologii de reabilitare ecologica folosind ca suport de decizional baza de date

In vederea realizarii obiectivelor generale, se propun urmatoarele obiective specifice:

1. Elaborarea unei metodologii aplicabile cartarii terenurilor degradate prin mijloace ale teledetectiei, cu calibrarea modelului de lucru in arii tinta stabilite prin analiza situatiei din teren;
2. Cartarea tipurilor de degradare din ariile tinta in baza cheilor de fotointerpretare interactiva intocmite pe tipuri de degradare prezente in ariile tinta de pe ortofotoplanuri color;
3. Extinderea modelului de lucru la nivelul zonei de studiu (Podisul Sucevei), cu crearea bazelor de date in format SIG a tipurilor de eroziune;
4. Analiza posibilitatilor de identificare si cartare a terenurilor degradate prin folosirea imaginilor satelitare de inalta rezolutie spatiala si planuri de baza 1:5000;
5. Studiul evolutiei formelor de degradare intalnite in cadrul unor zone reprezentative, pentru care au fost achizitionate imagini satelitare si planuri de baza;
6. Elaborarea de solutii tehnice de lucru in cadrul reabilitarii ecologice a terenurilor degradate;
7. Organizarea de workshop-uri pe tematica specifica a proiectului, in scopul consultarii beneficiarilor impliciti si potentiali pe de o parte si a diseminarii rezultatelor stiintifico-tehnice ale proiectului.