home       contact       harta site     

              Prezentarea proiectului   

              Obiectivele propuse            

              Reteaua padurilor studiate   

              Parteneri implicati            

              Echipa proiectului            

              Publicatii. Manifestari   

              Galerie foto            

Localizare studiu: Slatioara

Localizare

Rezervatia naturala Codrul secular Slatioara este situata in Muntii Rarau, in bazinul raului Moldova, afluent al Siretului, in regiunea muntilor mijlocii, cu relief larg ondulat unde predomina versantii si platourile. Din anul 1934, ea este inclusă pe lista siturilor protejate.
Din punct de vedere administrativ ea este localizată pe teritoriul comunei Stulpicani, judeţul Suceava. Pădurile rezervaţiei sunt administrate de către Ocolul silvic Stulpicani. Rezervaţia cuprinde parcelele 31-37 şi 40-43 din unitatea de producţie VIII Slătioara, cu o suprafaţă de 1064,2 ha.
Coordonatele geografice sunt 47°27' latitudine N şi 25°38' longitudine E.
  Slatioara

Pe o suprafata de 1064 ha, cuprinsa intre 790 si 1353 m altitudine sunt protejate paduri virgine de amestec de fag, brad (Abies alba) si molid (Picea abies), precum si paduri virgine de molid in etajul superior.
Substratul litologic este constituit din şisturi cristaline sericito-cloritoase, amfibolite, micaşisturi şi marginal din calcare şi gresii pe culmea Todirescu. Pe aceste substraturi s-au format soluri brune eumezobazice, brune acide şi podzoluri.
Distributia tipurilor de ecosisteme forestiere este dependenta de nivel altitudinal. Între 790 şi 1200 m altitudine, climatul este temperat, răcoros şi relativ umed, cu temperaturi medii anuale cuprinse între 5,8 şi 3,9 °C şi precipitaţii medii anuale de 700-810 mm.
In etajul foioaselor, intre 790 si 1200m, sunt intalnite arborete de amestec de fag, brad, molid, si intr-o proportie mica (specii diseminate) scorus (Sorbus aucuparia), paltin de munte (Acer pseudoplatanus), ulm de munte (Ulmus glabra), aninul alb (Alnus incana) si tisa (Taxus baccata). Ca rezultat al conditiilor naturale foarte favorabile, acestea sunt caracterizate printr-o structura foarte complexa, un proces de regenerare naturala foarte activ strans legat de mortalitate, dimensiuni mari si longeviate impresionanta (peste 45 m inaltime si 1 m in diametru, la circa 300 de ani), precum si suprafete de baza peste 70 m2/ha si volume de peste 930 m3/ha.
La peste 1200 m altitudine, in etajul molidisurilor, predomina arboretele de molid si diseminat scorusul si mesteacanul (Betula pendula), frecvent in subarboret cu ienupar comun (Juniperus communis) si agris (Ribes grossularia).

inapoi pagina anterioara