home       contact       harta site     

              Prezentarea proiectului   

              Obiectivele propuse            

              Reteaua padurilor studiate   

              Parteneri implicati            

              Echipa proiectului            

              Publicatii. Manifestari   

              Galerie foto            

Scopul principal al proiectului este aprofundarea cunoasterii legitatilor de organizare si functionare a padurilor virgine, prin adoptarea unor metode moderne de cercetare, utilizate la nivel european, si utilizarea lor pentru  fundamentarea de masuri silviculturale apropiate de natura aplicabile in gestionarea padurilor incluse in circuitul economic.

În acest sens, se urmareste rezolvarea urmatoarelor obiective:
  • Implementarea retelelor de inventariere si monitoring pe termen lung in padurile virgine reprezentative
  • Analiza structurii padurii
  • Caracteristici ale lemnului mort
  • Evaluarea generala a biodiversitatii
  • Studiul dinamicii
  • Formularea de recomandari pentru dezvoltarea de masuri silviculturale apropiate de natura
  • Promovarea, diseminarea si transferul catre practica al rezultatelor cercetarilor

Explicarea conformitatii obiectivelor propuse cu obiectivele programului si prioritatile programului
Problematica propusa spre rezolvare, raportata la situatia actuala a PV din Romania, pe de o parte, si la exigentele de ordin stiintific si tehnic existente la nivel international, pe de alta parte, se racordeaza la prioritatile, obiectivele si activitatile specifice programului. De asemenea, activitatile de cercetare si dezvoltare tehnologica propuse sunt complexe, utilizeaza metode clasice si moderne (GIS) si se desfasoara în cadrul unui consortiu reprezentativ (institute de C-D recunoscute si active la nivel international, departament de profil din învatamantul superior si cel mai relevant agent economic din silvicultura, ca utilizator al rezultatelor cercetarii).
Gestionarea durabila a resurselor forestiere este pilonul central al „Strategiei de dezvoltare a silviculturii în perioada 2000-2020” si o componenta importanta a „Strategiei nationale pentru dezvoltare durabila (Guvernul Romaniei, 1999). Padurile Romaniei detin peste 27% din suprafata tarii si au o importanta sociala, economica si ecologica deosebita prin bunurile si serviciile pe care le ofera. Sectorul forestier contribuie cu cca. 8-9 % la PIB, iar serviciile de protectie si sociale ale padurii, dificil de cuantificat în valori monetare, se regasesc în cele mai diverse domenii (turism, agricultura, piscicultura, dezvoltare rurala, transporturi, sectorul energetic, etc.). - Proiectul propus are obiective conforme cu ariile tematice si domeniile stiintifice si tehnologice specifice pentru Aria Europeana de Cercetare, cuprinse în Programul Cadru actual (PC 6) si cel viitor (PC 7) al Uniunii Europene. De asemenea, Platforma tehnologica europeana pentru resurse forestiere propune ca unul dintre obiectivele majore ale strategiei de cercetare-dezvoltare în domeniul forestier pentru perioada 2005-2030 sa se refere la studiul pe termen lung al structurii si functionarii ecosistemelor forestiere naturale în vederea fundamentarii solutiilor de gestionare durabila a resurselor forestiere.