home       contact       harta site     

              Prezentarea proiectului   

              Obiectivele propuse            

              Reteaua padurilor studiate   

              Parteneri implicati            

              Echipa proiectului            

              Publicatii. Manifestari   

              Galerie foto            

Titlul complet al propunerii si acronimul: Structura si dinamica ecosistemelor forestiere naturale, suport pentru fundamentarea de masuri silviculturale apropiate de natura si pentru o gestionare durabila a padurilor (NATFORMAN)   

Durata proiectului: 2006-2008
Aria tematica: Managementul durabil al resurselor
Platforma tehnologica: Resurse forestiere

Rezumatul propunerii:
Deteriorarea accentuata a mediului ambiant înregistrata în ultimul secol si consecintele care i-au urmat au evidentiat faptul ca mentinerea în stare cat mai putin alterata a mediului înconjurator este o conditie fundamentala pentru asigurarea unei dezvoltari durabile. 
Un interes deosebit în acest sens îl prezinta padurile virgine. Acest lucru este determinat de zestrea informationala acumulata de-a lungul timpului în padurile virgine, neperturbate de activitati umane, de posibilitatea oferita de acestea pentru cercetarea legitatilor si proceselor ecologice în ecosisteme neafectate de modificari antropice.
Conform unui studiu desfasurat în cadrul unui parteneriat international, Romania detine cea mai mare suprafata de paduri virgine din zona temperata a Europei (cca. 240.000 ha), de altfel o zona cu un potential extrem de scazut în acest sens. În prezent, ca urmare a acordurilor referitoare la conservarea biodiversitatii (Conventia privind diversitatea biologica, Rio-1992, Conferintele Ministeriale privind Protectia Padurilor în Europa, Strasbourg-1990, Helsinki-1993, Lisabona-1998, Viena-2003), se vorbeste tot mai mult despre necesitatea unei abordari ecologice în domeniul forestier, respectiv despre asa-numita silvicultura ecologica.
Desi semnatara a acestor acorduri, Romania este la început de drum în acest domeniu, chiar daca potentialul de paduri virgine de care dispune i-ar permite, în baza concluziilor extrase din cercetarea acestora, o solida fundamentare a unor astfel de masuri. Privit dintr-o perspectiva mai larga, Romania poate sa foloseasca acest urias potential al padurilor virgine atat pentru o silvicultura ecologica proprie, cat si pentru „exportul” de cunoastere în domeniu catre Europa, prin utilizarea de metode de investigare si analiza comparabile cu celelalte tari europene. Pana în prezent, cercetarile romanesti din domeniu au fost sporadice si au urmarit scopuri specifice, astfel ca abordarea unitara, bazata pe o metodologie unitara, elaborata la nivel european  în cadrul unor actiuni COST (E 4 si E 27), lipseste.
Scopul proiectului propus este de a aborda studiul structurii si dinamicii ecosistemelor forestiere naturale de o maniera moderna, dupa metodologia adoptata la nivel european, prin reunirea specialistilor de varf în domeniu  din principalele institutii de învatamant, cecetare, dezvoltare tehnologica si administratia silvica si prin implementarea metodologiei la nivelul unor paduri virgine reprezentative pentru principalele formatii forestiere din Romania. Efectul acestui demers va consta în furnizarea de informatii detaliate pentru o caracterizare reala a acestor paduri virgine sub aspectul structurii, dinamicii si biodiversitatii, în timp ce existenta unei tipologii forestiere unitare la nivelul Romaniei – situatie extrem de favorabila comparativ cu alte tari europene - va facilita transferul de cunostinte dinspre padurea virgina catre padurea cultivata, realizandu-se astfel primii pasi pentru o fundamentare a masurilor necesare unei aplicari a silviculturii ecologice. 
Studiul structurii si dinamicii ecosistemelor forestiere naturale dupa o metodologie moderna, unitara la nivel european, este în spiritul rezolutiilor Conferintelor Ministeriale privind Protectia Padurilor în Europa (H2-Linii directoare pentru conservarea diversitatii padurilor in Europa, L2-Criterii si indicatori paneuropeni pentru managementul durabil al padurilor in Europa, V4- Conservarea si ameliorarea diversitatii biologice a padurilor in Europa), a prevederilor Programului de lucru largit al Natiunilor Unite privind diversitatea biologica, a Planului de actiune al Forumului Natiunilor Unite pentru paduri si a Planului pentru implementare a Summitului mondial pentru dezvoltare durabila. De asemenea, Platforma tehnologica europeana pentru resurse forestiere propune ca unul dintre obiectivele majore ale strategiei de cercetare-dezvoltare în domeniul forestier pentru perioada 2005-2030 sa se refere la studiul pe termen lung al structurii si functionarii ecosistemelor forestiere naturale în vederea fundamentarii solutiilor de gestionare durabila a resurselor forestiere.