home       contact       harta site     

              Prezentarea proiectului   

              Obiectivele propuse            

              Reteaua padurilor studiate   

              Parteneri implicati            

              Echipa proiectului            

              Publicatii. Manifestari   

              Galerie foto            

Localizare studiu: Runcu Grosi

Localizare

Rezervatia naturala Runcu Grosi este situata in Muntii Zarandului, in bazinul superior al Vaii Grosi, un afluient al raului Mures. Din punct de vedere administrativ, rezervatia este situata pe teritoriul localitatii Grosii-Noi, judetul Arad si este administrata de Ocolul Silvic Barzava. Ea cuprinde parcelele 97-107 din U.P. IV Grosi.
  RuncuGrosi

Cu o suprafata de 262.6 ha, ea beneficiaza de un regim de ocrotire integrala conform zonarii functionale a padurilor stabilita prin amenajamentul silvic. Ea este inclusa in reteaua siturilor protejate ale Romaniei ca rezervatie naturala floristica.
Coordonatele geografice sunt 46°11’ latitudine nordica si 22°07’ longitudine estica. Altitudinea este cuprinsa intre 340 m si 660 m.

Geomorfologie
Relieful este reprezentat de versanti cu inclinari de 15-30° si expozitii variate, in majoritate estice, sudice si vestice.

Geologie
Substratele litologice sunt compuse din gresii, sisturi argiloase usor alterabile.

Soluri
Solurile sunt brune argiloiluviale si brune eumezobazice de fertilitate in general ridicata , cu regim hidric foarte favorabil dezvoltarii padurii.

Clima
Clima este temperata, cu ierni relativ blande. Temperaturile medii anuale oscileaza intre 7.6° si 9.4° C iar precipitatiile intre 750 si 925 mm/an.

Rezervatia naturala Runcu Grosi adaposteste paduri virgine si cvasivirgine de gorun in amestec cu fag. Gorunetele sunt constituite din Quercus petraea ssp. Polycarpa (cu exemplare putine de Quercus petraea ssp. dalechampii), iar fagetele din Fagus sylvatica ssp. moesiaca.

inapoi pagina anterioara