home       contact       harta site     

              Prezentarea proiectului   

              Obiectivele propuse            

              Reteaua padurilor studiate   

              Parteneri implicati            

              Echipa proiectului            

              Publicatii. Manifestari   

              Galerie foto            

Localizare studiu: Giumalau

Localizare

Rezervaţia naturală Codrul Secular Giumalău este situată în Munţii Giumalău, în bazinul pârâului Valea Putnei, afluent al râului Moldova. Constituită în anul 1941, rezervaţia este inclusă în reţeaua naţională a ariilor protejate.
Din punct de vedere administrativ, rezervaţia se găseşte pe raza comunei Pojorâta, iar pădurile pe care le înglobează sunt administrate de Ocolul silvic Pojorâta. Rezervaţia cuprinde parcelele 119-123 din unitatea de producţie III Valea Putnei, având o suprafaţă de 309,5 ha.
Coordonatele geografice sunt 47°26' latitudine N şi 25°29' longitudine E. Altitudinea este cuprinsă între 1200 şi 1650 m.

  Giumalau

Localizată în regiunea munţilor mijlocii, cu un relief în care predomină versanţii nordici şi vestici cu pante de 20-40°, aceasta cuprinde o singură formaţie ecosistemică, cea a pădurilor de molid încadrate în etajul boreal.
Substratul litologic este constituit din şisturi şi calcare cristaline. Pe acest substrat s-au format soluri brune eumezobazice, brune acide şi brune feriiluviale.
Speciile lemnoase edificatoare ale ecosistemului sunt molidul (Picea abies) şi rar scoruşul (Sorbus aucuparia), paltinul de munte (Acer pseudoplatanus), anunul alb (Alnus incana) şi mesteacănul (Betula pendula).


inapoi pagina anterioara