home       contact       harta site     

              Prezentarea proiectului   

              Obiectivele propuse            

              Reteaua padurilor studiate   

              Parteneri implicati            

              Echipa proiectului            

              Publicatii. Manifestari   

              Galerie foto            

Localizare studiu: Calimani

Localizare

Rezervaţia naturală Călimani este situaţă în munţii cu acelaşi nume, în bazinul Neagra Şarului, afluent al râului Bistriţa. Rezervaţia figurează pe lista siturilor protejate din anul 1971.
Din punct de vedere administrativ, ea este situata pe teritoriul comunei Neagra Şarului, judeţul Suceava şi este gospodărită de Ocolul silvic Vatra Dornei. Rezervaţia cuprinde parcelele 65-70 ale unităţii de producţie V Neagra, având o suprafaţă totală de 800 ha.
Coordonatele geografice: 47°19' latitudine N şi 25°17' longitudine E. Altitudinea este cuprinsă între 1450 şi 1780 m. Este situata în regiunea munţilor înalţi, pe un relief în care predomina versanţii cu înclinări de 10-40°. Expoziţia generală este nord-estică.
Substratul litologic este de tip vulcanic (andezite, piroclastite, diorit-porfirite). Pe acest substrat s-au format andosoluri tipice, soluri brune acide criptospodice şi brune feriiluviale (andice).

  Calimani

Clima de tip boreal, rece şi umedă, este caracterizată de temperaturi medii anuale de la 2,4° la 4°C şi precipitaţii medii anuale de 970 la 1150 mm.
In functie de altitudine se intalnesc, in etajul boreal molidisuri si amestecuri de molid (Picea abies) cu zambru (Pinus cembra), iar in etajul subalpin jnepenisuri (Pinus mugo)cu raristi de molid si zambru.
În formaţiile ecosistemice din cele două etaje de vegetaţie se mai consemnează prezenţa următoarelor specii: scoruş (Sorbus aucuparia), larice (Larix decidua), anin verde (Alnus viridis) şi smirdar (Rhododendron kotschyi).
Molidisurile sunt caracterizate de o mare diversitate structurala cu inaltimi cuprinse intre 5 si 35 m si diametre intre 4 si 84 cm. Se inregistreaza o proportie mai scazuta a regenerarii, datorita conditiilor grele de regenerare.
Amestecurile molid cu zambru sunt caracterizate de o reducere a performantelor dimensionale, o usoara diminuare a diversitatii structurale si a gradului de acoperire al arboretului datorate cresterii in altitudine.
La limita altitudinala a padurilor, datorita conditiilor dificile de vegetatie, se inregistreaza o diminuare accentuata a diversitatii structurale, o scadere a inaltimilor si reducere a diametrelor si gradului de acoperire.

inapoi pagina anterioara