home       contact       harta site     

              Prezentarea proiectului   

              Obiectivele propuse            

              Reteaua padurilor studiate   

              Parteneri implicati            

              Echipa proiectului            

              Publicatii. Manifestari   

              Galerie foto            

Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice - ICAS

Titlu
Prenume si Nume
Functia
in cadrul proiectului
Varsta
Limbi straine
cunoscute
Experienta
CV
dr. ing.
Iovu Adrian Biris
director
proiect
37
engleza
franceza

Studiul structurii şi diversităţii ecosist. forestiere, coordo-nare proiecte interne şi internaţionale, legislaţie şi regle-mentări silvice, transfer tehnologic al rezultatelor cercetării
CV
dr. ing.
Ion Barbu
cercetator
53
engleza
franceza
germana
Ecologia şi silvicultura răşinoaselor, tipolo-gie forestieră, moni-toringul pădurilor, managementul riscurilor, coordonare proiecte interne şi internaţionale
-
dr. ing.
Nicolai Olenici
cercetator
46
engleza
franceza
germana
Ecologia, prognoza, depistarea şi com-baterea dăunătorilor forestieri, coordonare proiecte interne şi inernaţionale.
CV
drd. ing.
Marius Teodosiu
cercetator
35
engleza
franceza
Structura şi dinamica ecosistemelor forestiere, fenologie şi climatologie forestieră
-
ing.
Ioan Stetca
cercetator
27
engleza
franceza
germana
Structura şi dinamica ecosistemelor forestiere
-
ing
Any-Mary Petritan
cercetator
28
engleza
germana
Ecologie şi fiziologie forestieră, influenţa luminii asupra regenerării, creşterii şi dezvoltării arborilor
-
ing
Adrian Lorent
cercetator
26
engleza
franceza
Baze de date GIS, teledetecţie
CV
ing.
Georgeta Seghedin
cercetator
33
engleza
franceza
Studiul diversităţii biologice, conservarea biodiversităţii
CV
ing
Maria Teodosiu
cercetator
35
engleza
franceza
Diversitate genetică, variabilitate genetică
-
ing
Daniel Turcu
cercetator
27
engleza
franceza
Structura ecosistemelor forstiere, studiul lemnului mort
CV
ing
Oliver Merce
cercetator
27
engleza
franceza
Structura ecosistemelor forstiere, studiul lemnului mort
CV
ing
Marius Petrila
cercetator
38
engleza
franceza
Amenajarea pădurilor, GIS, teledetecţie, cartografie digitală
CV
ing
Eugen Fratila
cercetator
59
franceza
Studiul structurii şi creşterii arboretelor, amenajarea pădurilor, silvotehnică
-
ec.
Violeta Tiron
economist
35
engleza
franceza
Management financiar, mangement proiecte, contabilitate
CV
ing
Ion Voiculescu
cercetator
-
germana
franceza
Studiul diversităţii biologice, conservarea biodiversităţii
-
ing
Radu Brad
cercetator
29
engleza
franceza
Studiul structurii şi creşterii arboretelor, silvotehnică
CV
ing
Virgil Scarlatescu
cercetator
30
engleza
franceza
Structura şi dinamica ecosistemelor forestiere, fenologie şi climatologie forestieră
CV
ing
Dan Chira
cercetator
45
engleza
franceza
Diversitatea faunei, starea de sănătate a pădurilor
-
ing
Florin Danescu
cercetator
46
engleza
franceza
Pedologie
-
ing
Elena Mihaila
cercetator
35
engleza
franceza
Studiul structurii şi creşterii arboretelor, amenajarea pădurilor, silvotehnică
CV
Monica Ionescu
chimist
46
franceza
Analize chimice
-
Carmen Iacoban
chimist
46
franceza
Analize chimice
CV
Nicolae Cadar
tehnician
35
engleza
franceza
Lucrări de teren şi laborator
-
Mihai Simionescu
tehnician
36
engleza
franceza
Lucrări de teren, prelucrare date
-
Stefan Tanasie
tehnician
39
-
Lucrări de teren şi laborator
-
Andrei Dragila
tehnician
42
-
Lucrări de teren şi laborator
-
Ionel Ichim
tehnician
52
-
Lucrări de teren şi laborator
-
Elena Avadanei
tehnician
53
-
Lucrări de teren şi laborator
-
Camelia Nita
tehnician
39
-
Lucrări de teren şi laborator
-
Dorina Dragan
tehnician
35
-
Lucrări de teren şi laborator
-
George Preda
cercetator
36
-
Lucrări de teren şi laborator
-

inapoi pagina anterioara